Dansk

Dels fordi vores (internationale) kundebase er stedet for Posthuma Partners på engelsk, følgende et kort resumé på hollandsk

Profil

Konkurrence og stadigt strengere regler er en udfordring for alle finansielle tjenesteydelser, så som forsikringsselskaber, proxy-virksomheder og eksperter i denne sektor. Posthuma Partners, er et internationalt orienteret softwarehus der tilbyder aktuarmæssig rådgivning som udbyder løsninger til styring af finansielle risici.

Customer Solutions

Vi tilbyder løsninger indenfor:

 • Analyse og forvaltning af porteføljer med stor forudsigelseskraft
 • Validering og værdiansættelse af porteføljer
 • Krav til vejleder: Solvens II, Orsa IAS / IFRS
 • Forbedring af lønsomheden i porteføljen gennem diversificering
 • Effektiv Claim Management

Risk Management er nøglen

Risk Management Strategi er blevet en vigtig spiller. God risikostyring giver ikke kun et transparent indblik i det finansielle område for en virksomhed, men er også grundlaget for:

 • Beregninger i IAS / IFRS eller dansk GAAP-til dagsværdi
 • Fastlæggelse af bæredygtige solvenskrav
 • Forberedelse af virksomhedens rentabilitet.

God risikostyring er derfor et vigtigt skridt hen imod en effektiv allokering af kapital.

God risikostyring er derfor også et vigtigt skridt i den rigtige retning med henblik på en effektiv fordeling af kapitalen.

Intelligent aktuarmæssig og finansielsoftware

Til gavn for de ovennævnte Posthuma Partnere udvikler og implementere intelligent aktuarmæssige og finansiel software, baseret på forskellige matematiske modeller. I vores forretning, den seneste udvikling på markedet, kombineret med behov og krav hos vores kunder.

Videnskabelig validering, evidensbaseret

Posthuma Partners skiller sig ud fra andre udbydere. Vores software er valideret og certificeret af et udvalg af forskere i Holland og i udlandet. Gennem de sidste 15 år har (Inter)nationale kunder sat pris på vores løsninger og har nydt godt af dem i hverdagen.

 

Share information
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin