Thai

 

เนื้อหาหลักในเว็บไซต์ของ Posthuma Partners เป็นภาษาอังกฤษ แต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในประเทศไทย ผู้จัดทำเว็บไซต์จึงได้เรียบเรียงและแปลเนื้อหาอย่างย่อเป็นภาษาไทยไว้ในส่วนนี้:

ประวัติโดยย่อ

เนื่องจากการแข่งขันและกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นเป็นเรื่องที่ท้าทายมากในปัจจุบันสำหรับผู้ให้บริการด้านการเงินทุกๆ ประเภท ไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกัน บริษัทนายหน้า และบริษัทที่ให้คำปรึกษาในเรื่องเหล่านี้ ดังนั้น Posthuma Partners ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์มาตรฐานสากลและผู้ให้คำปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยจึงได้ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อให้บริการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน

การแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

 • การวิเคราะห์และควบคุมกลุ่มหลักทรัพย์
 • การประเมินมูลค่า การยืนยันความถูกต้อง และการพยากรณ์
 • การดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบ: Risk Based Capital
 • การเพิ่มผลกำไรของบริษัท
 • การบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยง —นั่นคือเรื่องทั้งหมด

การบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ การบริหารความเสี่ยงที่ดีไม่เพียงแต่ให้ความเข้าใจที่ชัดเจนในสถานะทางการเงินของบริษัทหรือกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นฐานสำหรับ:

 • การคำนวณค่ายุติธรรมใน บัญชี GAAP ท้องถิ่น
 • การประเมินสิ่งต้องการในการชำระหนี้ที่ยั่งยืน
 • เพิ่มผลกำไรให้กับบริษัท

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจึงเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับการจัดสรรเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ

ซอฟต์แวร์ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและการเงินที่ชาญฉลาด

เราคือผู้พัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ทางด้านการเงินและคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ชาญฉลาด โดยมีพื้นฐานจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ท่านสามารถวิเคราะห์กลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนประกันของท่านอย่างเป็นระบบและยั่งยืนจากในทุก ๆ แง่มุมของความเสี่ยงตามที่ท่านต้องการ

การยืนยันความถูกต้องด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

Posthuma Partners แตกต่างจากมาตรฐานโดยทั่วไป เนื่องจากซอฟต์แวร์ของบริษัทได้รับการยืนยันความถูกต้องจากคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกประเทศเนเธอร์แลนด์ ลูกค้าทั่วโลกต่างพอใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาเป็นเวลากว่า 15 ปี และได้รับประโยชน์จากข้อได้เปรียบต่าง ๆ ทุกวัน

การบริหารบริษัทประกันภัยวินาศภัย
ให้ได้กำไร ภายใต้จำนวนบุคลากรคณิตศาสตร์ประกันภัยที่น้อย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

 

Share information
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin