Posthuma Partners

Concurrentie en strengere regelgeving vormen een uitdaging voor elke verzekeraar, zorginstelling, volmacht of expertise-organisaties. Posthuma Partners, een internationaal georiënteerd software bedrijf en actuarieel/financieel adviesbureau, biedt oplossingen voor risicobeheer.

Risico Management - dat is waar het allemaal om draait

Risico Management is een belangrijke strategische factor geworden. Goed risicobeheer geeft niet alleen transparant inzicht in de financiële situatie van een bedrijf of een portefeuille, maar is ook de basis voor:

  • Het optimaliseren van de winstgevendheid van het bedrijf.
  • Bepaling van duurzaam werkkapitaal
  • In ‘control’ zijn met betrekking tot je portfolio/ opbrengstverrekening – en voldoen aan de wettelijke eisen

Goed risicomanagement is daarom een belangrijke stap naar een efficiënte allocatie van kapitaal.

Intelligente actuariële en financiële software

Wij ontwikkelen en implementeren intelligente actuariële en financiële software, gebaseerd op diverse wiskundige modellen. Hiermee krijgt u inzicht in uw verzekeringsportefeuille of uw opbrengstverrekening op een gestructureerde en duurzame manier, vanuit alle gewenste (risico) invalshoeken / patiënt stromen.

Wetenschappelijke validatie, evidence-based

Posthuma Partners wijkt af van de standaard. Onze software is gevalideerd door een commissie van wetenschappers in Nederland en in het buitenland. (Inter)nationale opdrachtgevers waarderen onze oplossingen al meer dan 15 jaar en profiteren elke dag van de voordelen. Statement validatie CMF   Statement validatie IFM