Eisen vanuit regelgever: ORSA, Solvency II, IAS

Meer regels en meer transparantie: de afgelopen 10 jaar is de regelgeving vanuit de toezichthouder aanzienlijk toegenomen. Veel extra werk moet worden gedaan om te voldoen aan al deze regels, die bijvoorbeeld voortkomen uit de ORSA, Solvency II, IAS / IFRS. Een integrale en gestructureerde aanpak is nodig om het overzicht te bewaken.

Integral Financial Modelling®, IFM®, is ook ideaal om te voldoen aan alle bovengenoemde eisen. Alle standaard feiten en cijfers worden automatisch geproduceerd en er is een audit trail voor toezichts-en compliancedoeleinden.

Met IFM®, wordt een portefeuille op een dusdanige wijze gewaardeerd dat de nodige informatie over de toereikendheid van de schadevoorziening en de solvabiliteit in overeenstemming is met Solvency II en makkelijk is te verkrijgen. Actuariële berekeningen in IFM®, zoals stochastische verdiscontering en risico aanpassingen voor Cost of Capital, worden rechtstreeks geproduceerd door de analytische berekening van de toekomstige kasstromen van schade-uitkeringen.

IFM® is dan ook een uitstekend hulpmiddel voor interne en externe actuariële certificering op jaar- of kwartaal basis, nodig voor ORSA of Solvency II.

                                                                                                 Terug naar klantoplossingen

Share information
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin