Opbrengstverrekening voor zorginstellingen

Steeds meer controle door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) leidt er toe dat ook zorginstellingen veel meer administratieve functies moeten vervullen. Administratie binnen de zorg gebeurt aan de hand van DOTS’s/ DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties). Met deze gegevens, die nagenoeg niet op gemakkelijke wijze zonder software te monitoren zijn dient vervolgens de opbrengstverrekening gemaakt te worden.

Onze softwaretool IFM (Integral Financial Modelling) wordt al jaren gebruikt door nationale en internationale (zorg)verzekeraars, om te voldoen aan regulerende eisen, het reserveren van budgetten en het goed voorspellen van een portfolio aan de hand van verschillende scenario’s. Wat voor schade-en zorgverzekeraars werkt, werkt ook voor zorginstellingen. Zorginstellingen hebben namelijk ook dankzij de DBC’s voldoende gestandaardiseerde input, om portfolio’s te doorgronden en te voorspellen met behulp van onze IFM tool.

Toepassingen van IFM in de zorg

Wat doet het:
Betrouwbaar en eenvoudig opbrengstkasstromen voorspellen, beheren en optimaliseren.

Voor wie is het bestemd:
Zorginstellingen die gebruik maken van DBC’s/ DOT producten (zoals ziekenhuizen, ZBC’s en GGZ).

Hoe werkt het:
IFM voorspelt toekomstige opbrengst kasstromen op basis van een historische referentieset met wetenschappelijk gevalideerde intelligente actuariële software op de gebieden: productie, facturatie en ontvangstmoment.

Waarom IFM gebruiken? :
IFM geeft invulling aan de bedrijfseconomische behoefte tot:

 • Inzicht in de geprognosticeerde eindwaarde van open en nog te openen trajecten en daarmee beheersing van de zorgopbrengsten (boekjaar en schadelast) in relatie tot contractafspraken en omzetprognoses.
 • Inzicht in de kwaliteit en timing van de conversie van de geleverde zorg tot liquiditeit versus omzet- en liquiditeitsprognoses.
 • Inzicht op totaal niveau en/of gedifferentieerd naar bedrijfseconomische relevante (patiënt-) groepen, ziektebeelden, afdelingen, uitvoerders etc.

Relevante management informatie

Het implementeren van de gegevens in IFM geeft belangrijke management informatie zoals:

 • Verloop/ voorspelling instroom, doorstroom en uitstroom van het aantal patiënten.
 • Differentiatie zorgomzet, patiënten etc. naar verwijzer, ziektebeeld, postcode, leeftijd, geslacht, etc.
 • Diverse statistieken (zoals aantallen per diagnose en zorgproduct).
 • Diverse Benchmarking mogelijkheden, zowel intern (afdelingen, locaties, uitvoerders, tijd) als extern (DIS).
 • Geeft stuurinformatie bij onderhandelingen met de zorgverzekeraar.
 • Duidelijke verbinding met de bedrijfseconomische realiteit en “gut feeling” van de zorgondernemer.

Voordelen

Voordelen voor de zorginstelling bij het gebruik van IFM zijn:

 • IFM is de meest effectieve voorspelmethode.
 • Het is eenvoudig toepasbaar door de standaard declaratiegegevens.
 • Geeft inzicht in de kwaliteit van facturatie en het incassoproces.
 • Differentiatie op bedrijfseconomische en zorgrelevante patiëntgroepen.
 • Inzicht in de liftetime value.
 • Efficiëntere personeelsinzet bij het maken van de opbrengstverrekening.
 • Onafhankelijk waarderen, valideren en voorspellingen doen.
 • Toekomstige voorzieningen en inkomsten berekenen.
 • Verbetering van de winstgevendheid.
 • Geeft de mogelijkheid om het werkkapitaal beter te managen.

Meer weten of interesse ? vraag nu hier meer informatie of een presentatie aan! 

 

                                                                                                 Terug naar klantoplossingen

Share information
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin