Verbetering van de winstgevendheid van het bedrijf

De winstgevendheid van uw bedrijf verbetert door het hebben van structureel en permanent inzicht in uw portefeuille met betrekking tot het risicoprofiel, uit te keren schaden en de de bepaling van de vereiste premie.

Posthuma Partners ontwikkelde IFM®, Integral Financial Modelling®, een geavanceerde tool die je dit inzicht biedt. Dit houdt in:

  • Gevalideerde prognose van de economische waarde conform IAS / IFRS
  • De winstgevendheid optimalisatie van de portefeuille door diversificatie
  • Segmentatie, vertakking in homogene risicogroepen
  • Scenario-analyse door middel van eenvoudige manipulatie van de parameters

Lees meer over de voordelen van IFM® en de theorie achter het model.

                                                                                                     Terug naar klantoplossingen

Share information
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin