Milieuverklaring

(Als onderdeel van onze vooruitgang, passen we de VMAS – registratie toe)

Posthuma Partners streeft er naar om een toonaangevende onderneming te zijn binnen de sector van de actuariële software en consultancy-industrie, door met respect de impact van de activiteiten op het milieu te minimaliseren

 De kernpunten van onze strategie om dit te bereiken zijn:

  • Minimaliseer afval door het evalueren van dergelijke operaties en zorg er voor dat ze zo efficiënt mogelijk zijn
  • Minimaliseer giftige uitstoot door het aanmoedigen van het gebruik van het openbaar vervoer door onze medewerkers in plaats van auto's
  • Actief bevorderen van de recycling zowel intern als bij haar klanten en leveranciers;
  • Een assortiment/productie opstellen die de milieu-impact van zowel de productie als de distributie zoveel mogelijk beperken, bijvoorbeeld proberen om papierloos te werken bij onze consultancy inspanningen;
  • Bekend zijn met alle milieuwetgevingen die betrekking hebben op ons kantoor
  • Meten van onze impact op het milieu en de gestelde doelstellingen voor continue verbetering
  • Implementeren van een opleidingsprogramma voor onze medewerkers om het bewustzijn van de milieuproblematiek te verhogen en een beroep doen op hun steun bij het verbeteren van de prestaties Posthuma Partners ';

Posthuma Partners zal adoptie van soortgelijke principes van haar leveranciers aanmoedigen.

July 26, 2013

 Handtekeningmarc

Marc Dijkstra
Managing Partner

Share information
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin