Privacy policy

Privacy verklaring Posthuma Partners

Posthuma Partners hecht waarde aan het beschermen van privacy en het ontwikkelen van technologie. Deze  privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en software pakketten die u afneemt van Posthuma Partners en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruikmaken van diensten van Posthuma Partners maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van Persoonsgegevens

Posthuma Partners verzamelt persoonsgegevens alleen wanneer het gaat om het Claims Management Filter. In de aangeboden calculaties kunnen kenteken, naam, adres en woonplaats voorkomen. Ook indien incidenteel persoonsgegevens worden verzameld t.b.v. actuariële rapportages is onderstaand van toepassing. Wanneer dit het geval is wordt onmiddellijk een Verwerkersovereenkomst gesloten waarin alle AVG vereisten worden beschreven en uitgelegd.

Gebruik Persoonsgegevens

Posthuma Partners verzamelt en gebruikt de calculaties voor statistische doeleinden. Deze worden inclusief het lopende jaar over een periode van 3 jaar bewaard. Posthuma Partners verkoopt, noch verhuurt noch least persoonsgegevens aan derden en zal deze nooit openbaren.

Veiligheid van uw Persoonsgegevens

Posthuma Partners stelt de calculaties die persoonsgegevens bevatten veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Posthuma Partners stelt de calculaties die persoonsgevens bevatten  op servers die veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring staan. Calculaties die persoonsgevens bevatten worden altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert en maakt gebruik van een Firewal.

Wijzigingen Verklaring

Posthuma Partners zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Posthuma Partners raadt u aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Posthuma Partners uw informatie beschermt.

Contact Informatie

Posthuma Partners heet uw commentaar betreffende deze Privacyverklaring welkom. Als u van mening bent dat Posthuma Partners niet heeft gehandeld op grond van deze Verklaring, dan kunt u contact opnemen met Posthuma Partners via info@ posthuma-partners.nl. Wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen verrichten om meteen het probleem te bepalen en op te lossen.