Analyse en controle van een portfolio

De belangrijkste vraag voor elke financiële instelling is: hoe kunnen we de resultaten van ons bedrijf beter controleren en voorspellen? Validatie en business optimalisatie zijn de stappen die nodig zijn om te komen tot een oplossing van dit eerste probleem. De volgende vragen komen vaak voor:

Premies
Wat zijn de juiste premies voor mijn portfolio bij mijn schade verwachtingen? Ook voor de verschillende (sub)branches, marktsegmenten en homogene risicogroepen

Portfolio winstgevendheid
Hoe kan ik de winstgevendheid van mijn portefeuille verbeteren?

Claim levels
- Wat wordt het schade niveau voor het komende jaar? Zowel in uitbetalingen als reserveringen onder het huidige beleid van de onderneming? En hoe kunnen deze beter worden gemanaged?

- Hoe krijg ik inzicht in schade reserveringen? Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik aan alle eisen voldoe/heb voldaan (zoals Solvency II, IAS/IFRS, ORSA)

Slim handelen
Hoe kan ik commercieel gezien slimmer handelen naar de trouwe polishouders?

Herverzekering
Hoe kan ik mijn herverzekeringsprogramma het beste opzetten en optimaliseren? Hoe kan ik beter mijn herverzekeringseisen testen en bepalen ?

Personeelsbehoefte
Tot slot, wat is het minimum aan professioneel personeel en expertise, dat nodig is om al het bovenstaande aan te pakken? In hoeverre kan intelligente software de personeelsbehoefte verminderen?

Onze IFM® software (Integral Financial Modelling®) is een belangrijke hulp bij de beantwoording van deze vragen.

                                                                                                 Terug naar klantoplossingen

Share information
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin