Claims Management Filter®

BACK TO SOLUTIONS

Daarom Claims Management Filter®

CMF®, Claims Management Filter®, is een hoogwaardige data-analytics tool. CMF® zorgt aantoonbaar voor efficiënter behandelen van claims-portefeuilles, wat resulteert in zowel lagere kosten als lagere schadelast. Door het gebruik van machine learning algoritmes gaat tegelijkertijd ook de kwaliteit omhoog. De tool is inmiddels in 8 landen geïmplementeerd. In de animatie zie je in vogelvlucht de kracht van CMF®. Ons gecombineerde technische- en statistische filter voor het claims management proces, biedt verschillende soorten klantoplossingen:

  • Claims-ratio 2%-20% lager
  • Claims handling: 20%-50% lagere kosten
  • Technische en statistische analyses
  • Verbetering van de kwaliteit van het schadeherstelproces
  • Potentiële fraude detecteren
  • Updaten en verbeteren van de technische regels
  • Validatie van een portfolio (ten bate van bijv: aandeelhouders, audits, etc.)
  • Beoordeling van herstelbedrijven en experts (reparateursclassificatie)
  • Het efficiënter inzetten van experts
  • Monitort eigen regels en geeft hier advies over

De voordelen van Claims Management Filter®

Geen onnodige inzet van experts

CMF® bepaalt per claim welke vervolgstappen nodig zijn. Schade-experts worden daarom alleen ingezet op noodzakelijke gevallen.

Resultaten CMF® geven richtlijnen

De rapportages die uit CMF® volgen, geven inzicht in de schadeafhandeling en punten voor optimalisatie.

Beheersing van de reparatiekosten

CMF® biedt optimale controle met besparingen in zowel kosten als tijd zonder dat de kwaliteit van de reparatie naar beneden gaat.

Check op elke claim

CMF® checkt elke claim zorgvuldig op alle relevante variabelen.

Pro-actieve rapportage

CMF® geeft maandelijks advies over het verbeteren van technische en statistische regels.

Fraude detectie

Controle op frauduleuze claims, omdat CMF® in no time grote hoeveelheden data analyseert.

Voorbeelden van partijen waar onze software is ingezet...

De functionaliteiten van Claims Management Filter®

Technisch regels

De technische regels zijn de business-regels waar een claim aan moet voldoen. Voorbeelden uit de praktijk zijn: “Het uurtarief voor arbeid mag niet hoger zijn dan €…” of “Als het aangrijppunt van de schade links is, mogen er geen onderdelen voor de rechterkant worden opgevoerd.”

Statistische regels

Van de gegevens van de klant wordt een database gevormd. Deze database dient als basis voor de statistische toets voor de claims die door CMF® beoordeeld worden. De database en de toets worden up-to-date gehouden. Op deze manier neemt de winstgevendheid van het bedrijf substantieel toe!

Snelheid in beslissen

Afhankelijk van de resultaten van de technische regels en statistische toets, geeft CMF® een advies passend bij de werkwijze van schadebehandeling. Mogelijke adviezen zijn bijvoorbeeld:
A) Administratief afhandelen.
B) Voltooien door een tele-expert (telefonisch).
C) Bezoek van de expert.

Machine learning

De statistische toets wordt per klant ingericht op basis van de beschikbare data. Daarbij worden moderne modellen uit de statistiek en machine learning gebruikt om de toets zo nauwkeurig mogelijk te maken. Hierbij werkt Posthuma Partners samen met een hoogleraar statistiek.

Benchmarking

Aan de hand van scoren bepalen hoe een claim het doet ten opzicht van de markt. Daarbij wordt gekeken of de kosten van materialen en arbeid in lijn staat met vergelijkbare claims.

Evidence-based

Niet gewoon software, maar software gevalideerd door een commissie van wetenschappers in Nederland.

Bel mij terug

Nieuwsgierig geworden? Laat een telefoonnummer achter en je wordt teruggebeld door één van onze consultants.

BEL MIJ TERUG